Sitemap Site Index

IndexSitemap.xmlAnalyse KeywordsPagerank ToolWeb TrafficNieuw
Votes and Reviews for www.lezen.nl (1)
Results for www.lezen.nl
Pagerank for www.lezen.nl is 6
Title of www.lezen.nl
Stichting Lezen
Keywords of www.lezen.nl
Stichting Lezen OC&W leesbevordering leescultuur leesomgeving literaire socialisatie leesonderwijs literatuuronderwijs kinderliteratuur jeugdliteratuur tekstervaring leesdossier fictiedossier literaire competentie beginnende geletterdheid geletterdhei
Description of www.lezen.nl
Stichting Lezen stimuleert het leesplezier. Zowel in het Nederlands als in het Fries. Stichting Lezen adviseert het Ministerie van OC&W over het leesbevorderingsbeleid in Nederland.
sitemap status for http://www.lezen.nl
Sitemap.xml is created.
Change Category
Add subcategory to Index - Kunst en Cultuur - Kunstverenigingen
Vote for www.lezen.nl
privacy statement